Vybrané ukazatele

Na českém pojistném trhu působí v oboru neživotního pojištění 22 pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven, z toho dvě největší obsluhují polovinu trhu. Vysoká míra koncentrace tohoto segmentu je také patrná se skutečnosti že 6 největších pojišťoven spravuje 70% trhu. Relativně velká nabídka pojišťoven umožňuje zvolit spolupráci s takovými pojišťovnami, které jsou pozitivně hodnoceny podle mezinárodních standardů. Mezi základní kriteria kvality patří míra zajištění, dlouhodobé provozní výsledky, síla kapitálu, tržní pozice, likvidita a v neposlední řadě i rychlost a kvalita vyřizování pojistných událostí. Zároveň v ČR a SR požádalo přes 300 zahraničních pojišťoven o povolení dočasně poskytovat služby a rozšiřují tak možnost úpisu a nabídky pojistných trhů.

PODÍLY NA NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - TRH ČR
PODÍLY NA NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - TRH ČR
Rozložení pojistného kmene společnosti LOYDEX do značné míry kopíruje podíly jednotlivých pojišťoven na trhu. Dvě třetiny obratu jsou realizovány u dvou největších pojišťoven s tím, že klienti upřednostňují Kooperativa pojišťovnu před Českou pojišťovnou. PODÍLY NA NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - LOYDEX
PODÍLY NA NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - LOYDEX
LOYDEX > O společnosti > Vybrané ukazatele