Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění v souladu se zákonem o penzijním připojištění.

LOYDEX > Produkty > Penzijní připojištění