Pojištění bytové a nebytové jednotky

Pojištění bytové a nebytové jednotky je určeno pro ty případy, kdy se vlastníci jednotek mezi sebou nemohou dohodnout na společném pojištění celé budovy nebo pro případy, kdy je nutno uzavřít pojištění jako nutnou podmínku k získání hypotečního úvěru.

Podstatou pojištění je náhrada škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu.
Předmět pojištění
LOYDEX > Produkty > Pojištění majetku a odpovědnosti občanů > Pojištění bytové a nebytové jednotky