Pojištění domácnosti

Podstatou pojištění je ochrana proti škodám vzniklým v pojištěném bytě a jeho příslušenství, a zároveň v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných pojištěným, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícímu k této budově (např. sklepní kóje, garáž).

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Zároveň je pojištěno příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.).
Domácnost bývá standardně základně pojištěna proti živelním pojistným nebezpečím, odcizení a vandalismu.
LOYDEX > Produkty > Pojištění majetku a odpovědnosti občanů > Pojištění domácnosti