Pojištění nemovitosti (rodinného nebo rekreačního domu)

Předmětem pojištění je dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občany (i ve výstavbě), spolu s ostatním objekty umístěnými na pozemku náležejícímu k domu (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a movitými věcmi a dočasnými objekty zařízení staveniště (stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci nemovitosti).

Pojištění chrání pojištěnou nemovitost před živelními nebezpečími, odcizením (krádeží i loupeží), úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci (vandalismem). Zároveň bývají pojištění i elektromotory (např. čerpadel, ventilátorů, elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí.
LOYDEX > Produkty > Pojištění majetku a odpovědnosti občanů > Pojištění nemovitosti (rodinného nebo rekreačního domu)