Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jiné osobě v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Vztahuje se i na odpovědnost osob pověřených čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodem a prostranství patřících k nemovitosti.

LOYDEX > Produkty > Pojištění majetku a odpovědnosti občanů > Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti