Pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jiné osobě zejména při:

Pojištění kryje i nároky zdravotních pojišťoven a pojistitelů majetku, kteří se po vyplacení plnění domáhají náhrady škody vůči škůdci.
Pojištění se vztahuje na pojištěného, ale i na osoby žijící ve společné domácnosti.
LOYDEX > Produkty > Pojištění majetku a odpovědnosti občanů > Pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života