Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je spojení pojištění a investice volných finančních prostředků. Jedná se o vysoce variabilní produkt, ve kterém pojištěný sám rozhoduje o aktuální pojistné ochraně a spořící složce pojištění. Poskytuje ochranu pro případ smrti (pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku pro případ smrti a aktuální hodnotu účtu) a pro případ dožití (kdy pojištěný obdrží hodnotu účtu ke dni dožití).

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Investiční životní pojištění