Kapitálové životní pojištění

Podstatou produktů životního pojištění je, že pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo jeho dožití se sjednaného konce pojistné doby. K základním druhům životního pojištění pak existují různě konstruované produkty a kombinace.

Předmětem pojištění je smrt (kdy pojišťovna vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku), dožití (sjednaná pojistná částka je vyplacena pojištěnému) nebo plná invalidita (zproštění od placení pojistného).
LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Kapitálové životní pojištění