Pojištění denní dávky při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Podstatou pojištění je vyrovnání ztráty na výdělku zapříčiněné pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti je pojištěnému od smluvně dohodnutého dne vyplácena sjednaná denní dávka. Tato denní dávka pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část nebo i celý průměrný měsíční příjem.

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Pojištění denní dávky při dlouhodobé pracovní neschopnosti