Pojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici

Předmětem pojištění je peněžní podpora poskytovaná za každý kalendářní den hospitalizace v klasickém nemocničním zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytně nutná. Pojistná ochrana se vztahuje jak na hospitalizaci z důvodu úrazu tak i nemoci.

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Pojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici