Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Podstatou pojištění je náhrada léčebných výloh vynaložených v zahraničí. Z pojištění jsou hrazeny výlohy související s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení, lékařským ošetřením a ošetřovatelskou péčí, laboratorních rozborů a rentgenových snímků, předepsání léků, ošetření u zubního lékaře a s právní a další pomocí související s pojistnou událostí.

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Pojištění léčebných výloh v zahraničí