Pojištění nemoci

Podstatou pojištění je zachování životní úrovně, na kterou je pojištěný standardně zvyklý. Pojištění pro případ nemoci chrání proti poklesu příjmů v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Uzavírá se nad rámec státního systému nemocenských dávek. V případě sjednání tohoto typu pojištění dostává pojištěný v případě nemoci vedle státní nemocenské dávky také částku sjednanou v pojistné smlouvě.

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Pojištění nemoci