Pojištění velmi vážných onemocnění

Podstatou pojištění je výplata sjednané pojistné částky k datu úmrtí pojištěného v době trvání pojištění nebo k datu potvrzené lékařské diagnózy velmi vážného onemocnění, resp. k datu provedení operace. Dožije-li se pojištěný dne, kterým pojištění končí, zaniká bez náhrady.

Za velmi vážné onemocnění je obvykle považováno:
LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Pojištění velmi vážných onemocnění