Úrazové pojištění

Podstatou pojištění je výplata pojistného plnění v souvislosti se vznikem úrazu pojištěné osoby. Pojištění se zejména vztahuje na tělesné poškození způsobené úrazem, trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu.

LOYDEX > Produkty > Pojištění osob > Úrazové pojištění