Pojištění elektroniky

Podstatou pojištění je náhrada škody v případě poškození, zničení nebo odcizení pojištěných elektronických zařízení a jejich příslušenství (all risk krytí s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách nebo dohodnutých v pojistné smlouvě).

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění elektroniky