Pojištění havarijní

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých poškozením, zničením nebo odcizením

ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob.
Součástí pojištění může být pojištění nestandardní výbavy, přepravovaných zavazadel, úrazové pojištění osob, pojištění čelního skla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a asistenční služby.
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění havarijní