Pojištění hospodářských zvířat

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky chovaných zvířat z důvodu nákazy (např. slinivka, kulhavka, mor prasat, BSE), jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu, porušení dodávky elektrického proudu, zasažení zvířete elektrickým proudem, přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami, akutní otravy exogenními jedovatými látkami nebo živelní událostí (např. požár nebo záplava).

Nejčastěji pojišťovanými zvířaty jsou skot, prasata, ovce a drůbež.
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění hospodářských zvířat