Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v případě poškození, zničení nebo odcizení pojištěného majetku.

Rozsah pojištění Předmět pojištění Koncepce pojištění
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu