Pojištění letadel

Podstatou pojištění je náhrada škody v případě poškození, zničení nebo odcizení pojištěného letadla a jeho příslušenství vzniklé při letu, rolování nebo na zemi.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění letadel