Pojištění lodí

Podstatou pojištění je náhrada škody v případě poškození, zničení nebo odcizení pojištěného plavidla a jeho strojního zařízení, příslušenství a vybavení (lodě, nákladní lodě, motorového člunu, jachty, plachetnice, remorkéru, tlačného člunu nebo plovoucího zařízení), a to i během dopravy plavidla po souši, při vyzvedávání a spouštění plavidla na vodní cestu, stejně tak jako náhrada škody způsobené provozem plavidla třetím osobám nebo cestujícím.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění lodí