Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení

Povinnost uzavřít "povinné ručení" vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. Povinné ručení kryje škody způsobené vozidlem - tj. škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením včetně nákladů na léčení zraněného, věcné škody, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení pojištěného.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení