Pojištění plodin

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých v důsledku poškození nebo zničení plodin zejména

Pojišťovanými plodinami jsou
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění plodin