Pojištění pohledávek

Podstatou pojištění pohledávek je zajištění ochrany proti selhání zákazníka při úhradě jeho finančních závazků. Pojištění usnadňuje růst obratu, zvyšuje bonitu a zajišťuje stabilizované cash-flow. Umožňuje celoroční detailní sledování bonity odběratelů a větší volnost při získávání nových zákazníků a vycházení jim vstříc např. pomocí odložení splatnosti.

Předmětem pojištění je krytí rizika nezaplacení pohledávky vzniklé vztahem mezi podnikatelskými subjekty v tuzemsku i zahraničí při dodávce zboží nebo služeb.
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění pohledávek