Pojištění právní ochrany

Podstatou pojištění je náhrada nákladů pojištěného spojených s uplatněním jeho práva v rozsahu a pro rizika vymezené pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvu. Pojištění kryje odměny a výlohy právních zástupců, náklady na soudní poplatky, náklady na svědky, výdaje za soudně nařízené znalecké posudky, náklady na provedení výkonu rozhodnutí, výdaje za cesty k soudním řízení a další náklady.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění právní ochrany