Pojištění přepravních zásilek

Podstatou pojištění je náhrada škod, které vznikly během přepravy všemi druhy obvyklých dopravních prostředků na území České republiky i v zahraničí. Zásilky lze pojistit proti všem rizikům, tj. pro případ poškození, zničení nebo pohřešování, která jsou způsobena událostmi jako je požár, záplava, vichřice, havárie dopravního prostředku nebo zřícení letadla.

Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (rozbití, pokřivení, plíseň, hniloba, rez), úbytek hmotnosti nebo objemu apod. Pojištění se obvykle vztahuje na přepravu "z domu do domu", tzn. že je pojištěna celá přeprava včetně překladů, skladování, odchýlení od stanovené cesty a zdražení, na které nemá pojištěný vliv.
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění přepravních zásilek