Pojištění přerušení provozu

Podstatou pojištění je náhrada škod ušlého zisku a vynaložených stálých nákladů, které vznikly v důsledku přerušení provozu následkem události specifikované v pojistné smlouvě (obvykle živelní událost nebo škodu na strojích a strojních zařízení). Pojišťovna hradí zisk, který po dobu obnovy provozu uchází, a náklady, které musí pojištěný vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz (např. nájemné, mzdy, část energií apod.). Cílem pojištění je zajištění stability podniku v případě škody a udržení kvalifikovaných zaměstnanců, klientely i postavení na trhu.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění přerušení provozu