Pojištění skla

Podstatou pojištění je náhrada škody v případě zničení skleněných výplní či osazení.

Rozsah pojištění Předmět pojištění Koncepce pojištění
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění skla