Pojištění stavebních a montážních rizik

Podstatou pojištění je ochrana před věcnými škodami vyplývajících ze stavebních a montážních aktivit pojištěného, aktivit vedoucích k odstranění následků pojistné události (např. náklady na odstranění suti apod.). Pojištění se vztahuje i na případy odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s uvedenými aktivitami.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění stavebních a montážních rizik