Pojištění strojů a strojních zařízení

Podstatou pojištění je náhrada škod způsobených jakoukoli nahodilou událostí, při kterých byla omezena nebo vyloučena funkčnost stroje nebo zařízení, včetně krádeže a loupeže (all risk krytí s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách nebo dohodnutých v pojistné smlouvě).

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění strojů a strojních zařízení