Pojištění záruk (bondů)

Podstatou pojištění je přijetí rizika, že pojištěný v budoucnu nesplní svůj závazek. Tento typ pojištění se využívá zejména jako alternativa bankovní záruky při veřejných soutěžích, ve stavebnictví a při ručení celnímu úřadu.

Nejčastějšími druhy pojištění záruk jsou Advanced payment bond (záruka za platbu předem), Performance bond (záruka za provedení), Bid bond (záruka za nabídku) apod.
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění záruk (bondů)