Pojištění zpronevěry

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené nepoctivým jednáním zaměstnance pojištění nebo způsobené třetí osobou odcizením v provozních prostorách pojištěného, mimo prostory pojištěného, paděláním platebních příkazů nebo peněz nebo počítačovým podvodem a podvodným převodem peněžních prostředků.

LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění zpronevěry