Živelní pojištění

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých řáděním živlů.

Rozsah pojištění Předmět pojištění Pojistit lze věci vlastní i věci cizí (např. věci, které jsou předmětem nájemních smluv, smluv o výpůjčce, leasingových smluv apod.), a to např. věci movité i nemovité, případně jiný majetek, které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného souboru věcí.
Koncepce pojištění
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Živelní pojištění