Organizace výběrového řízení

Cílem ocenění pojistných rizik je připravit dokumentaci pro poptávkové řízení dle podmínek a specifik činností prováděných klientem. Při přípravě podkladů k pojištění je kladen důraz na pregnantní stanovení požadavků na pojistné krytí, aby nabídky pojistitelů byly přesně, jasně definované a srovnatelné.

Aktivity společnosti LOYDEX jsou rozšířeny i do oblasti podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství. LOYDEX dlouhodobě patří k významným zprostředkovatelům pojištění samosprávních celků, obcí a veřejných institucí a spolupracuje s klienty, kteří podléhají zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při přípravě zadávací dokumentace a v celém procesu zadání veřejné zakázky podle jejich potřeb.
LOYDEX > Služby > Organizace výběrového řízení