Poradenství a vzdělávání

Vedoucí oddělení specializovaného na pojištění podniků z daného oboru je osobně odpovědný za sledování pojistného trhu, legislativních změn v dané oblasti a průběžné předávání informací klientům a kolegům. Za tímto účelem se pracovníci společnosti LOYDEX pravidelně účastní školení o nových produktech pojistitelů, které pak přesně aplikují na potřeby svých klientů.

Aktuální informovanost klienta bude pak zabezpečena pravidelným kontaktem, zpracováváním nabídek nových produktů či odbornými přednáškami a semináři s příslušnými pracovníky klienta.
LOYDEX > Služby > Poradenství a vzdělávání