Program snižování a krytí rizik (risk-management)

Služby společnosti LOYDEX v oblasti risk managementu spočívají v soustavné analýze ekonomické činnosti klienta z hlediska zjevných, potenciálních i skrytých rizik. Cílem je dosažení bezpečné činnosti klienta při co nejnižších nákladech na zajištění této bezpečnosti. Ve své obecné podobě zahrnují naše služby v oblasti risk managementu tři fáze:

U velkých rizik, jejichž analýza je značně náročná na podrobné odborné znalosti v daném oboru podnikání, úzce spolupracujeme s odborníky z pojišťoven a zajišťoven. Produktem takové spolupráce jsou pak např. dohody o slevách na pojistném vázaných na provedení určitých zábranných opatření.
LOYDEX > Služby > Program snižování a krytí rizik (risk-management)