Řešení pojistné události

Společnost LOYDEX se rozsahem svých služeb snaží klientům zcela minimalizovat administrativu spojenou s pojistnými událostmi. Činnost pracovníků klienta při vzniku pojistné události se tak omezí pouze na oznámení pojistné události určené společnosti LOYDEX jakoukoliv formou (e-mail, telefon, fax, pošta), poskytnutí příslušných dokladů (např. účetní doklady, interní škodní zápisy, protokoly Policie apod.) a případně umožnění prohlídky místa škody a poškozených věcí.
Společnost LOYDEX již pak zajistí

Po dohodě s klientem je možné u některých druhů "rutinních" škodních událostí – například havarijní škody, kdy vozidlo je pojízdné – zavést v daných případech praktické a rychlejší hlášení škod klientem přímo na pobočce pojišťovny současně s prohlídkou vozidla likvidátorem a následné zaslání kopie hlášení naší společnosti k evidenci (blíže viz. nabídka pojištění vozidel).
LOYDEX > Služby > Řešení pojistné události