Správa pojistných smluv

Veškeré uzavřené pojistné smlouvy přejdou do správy pojištění, za jejíž kvalitu a rozsah nabízených služeb po odborné stránce odpovídá příslušné oddělení specialistů (viz. organizační struktura). Pro co nejvyšší efektivnost a zároveň jednoduchost naší spolupráce bude ve vybrané pobočce určen pracovník, odpovědný za komunikaci s klientem a běžnou správu smluv, tj. změny a dodatky pojistných smluv, likvidace pojistných událostí, konzultace apod.

Na základě udělené plné moci zastupujeme klienta při jednáních s pojišťovnami ve věci příprav pojistných smluv a jejich změn, vypovídání starých smluv, běžné správy pojištění a vyřizování pojistných událostí. Naše činnost vychází ze snahy převzít od klienta maximální část zatížení spojeného se správou pojistné ochrany. Pravidelnými reporty však umožňujeme co nejlepší kontrolu klienta nad naší činností ve věci jeho pojistné ochrany.
LOYDEX > Služby > Správa pojistných smluv