Zpracování nabídek pojistného trhu a doporučení výběru pojišťovny

Pro usnadnění výběru pojišťovny zpracováváme klientovi písemné posouzení a vyhodnocení předložených nabídek a předkládáme doporučení dalšího postupu. Pro hodnotící komisi zajišťujeme účast expertního pracovníka z naší společnosti, který se podílí na odborném posouzení předložených nabídek. Rozhodujícími kritérii je z našeho pohledu stanovení nejvýhodnější nabídky pojištění zahrnující příhodné pojistné krytí a z toho vyplývající optimální výše pojistného.

Ke spolupráci na zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek pro „veřejné“ instituce jsou vyčleněni odborníci s dokonalou znalostí zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s jeho aplikací v oblasti pojištění. Tento tým je odpovědný za hladký průběh zakázky od přípravy zadávací dokumentace po podpis pojistné smlouvy a její přechod do správy pojištění.
LOYDEX > Služby > Zpracování nabídek pojistného trhu a doporučení výběru pojišťovny